Prowadzący warsztaty/pokazy

Podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Energetyki, warsztaty i pokazy prowadzą (w kolejności alfabetycznej):

Mateusz EICHNER
robotyka

Grzegorz FORTUNA
chemia

Sebastian GRZĄBA
elektryczność
elektronika

Daniel KIEŁPIŃSKI
fizyka

Jacek MIZGAŁA
fizyka

Stanisław MYSZOR
elektronika

Małgorzata TOMAN
chemia


Obsługa techniczna

We wszystkich wydarzeniach pomagają nam także wspaniali wolontariusze (w kolejności alfabetycznej):

Magdalena BEKUS
obsługa techniczna

Martyna GANCARZ
obsługa techniczna

  Jerzy MAICHER
obsługa techniczna

Mariusz PYŚK
fotografia

Mateusz WRÓBEL
promocja, strona www