Ekspozycja stała

Muzeum prezentuje zwiedzającym tysiące eksponatów związanych z energetyką, produkcją energii oraz jej wykorzystaniem. Prezentujemy Maszyny, które brały udział w produkcji energii, urządzenia pomiarowe i zabezpieczające.

W zasobach muzeum są również stałe ekspozycje tematyczne


Ekspozycja czasowa

Poza stałą ekspozycją, prezentujemy również wystawy ograniczone czasowo. Zakres tematyczny tych wystaw jest szeroki, powiązany z historią, energetyką i sztuką.


Lista darczyńców

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki posiada ponad 6000 eksponatów. Gromadzi je, konserwuje, przygotowuje ekspozycje dzięki wspaniałym ludziom, którzy przekazywali i przekazują swoje zbiory i pamiątki, dokumenty z dziedziny energetyki, elektryczności, a nawet z innych dziedzin techniki.  

Serdecznie Wam dziękujemy!

"Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje"
Erich Fromm


Lista darczyńców