Lista darczyńców

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki posiada ponad 6000 eksponatów. Gromadzi je, konserwuje, przygotowuje ekspozycje dzięki wspaniałym ludziom, którzy przekazywali i przekazują swoje zbiory i pamiątki, dokumenty z dziedziny energetyki, elektryczności, a nawet z innych dziedzin techniki.  

Serdecznie Wam dziękujemy!

"Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje"
Erich Fromm


Lista darczyńców